Státní podpora

Rodin s dětmi - přídavky na děti v České repubice v Německu
Bydlení
Pěstounská péče
Sociální služby pro osoby zdravotně postižené - příspěvek na péči