Právo sociálního zabezpečení

 

Právo na přiměřené hmotné zabepečení při nezpůsobilosti k práci, při ztrátě živitele a ve stáří je základem fungování moderní 

vyspělé společnosti založené na úctě k základním lidským, hospodářským, sociálním a kulturním právům. 

Mezi takové společnosti se řadí i Česká republika jako členský stát Evropské unie. 

Znáte všechna svoje sociální práva jako občané Evropské unie?

Jak si zajistíte výplatu dávek do zahraničí nebo ze zahraničí?

Chcetete vycestovat za účelem lékařského zákroku do jiného státu Evropy?

Jste spokojeni s výši vašeho důchodu?

Nedaří se Vám pochopit obsah rozhodnutí doručeného orgánem státní správy - Česká správa sociálního zabezpečení, 

Úřad práce České republiky, Zdravotní pojišťovna. 

Zdravotní pojištění - služby hrazené zdravotní pojišťovnou, pracovnělékařská péče

Nemocenské pojištění - nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Náhrada mzdy od zaměstnavatele nemocným zaměstnancům

Odškodňování pracovního úrazu a nemoci z povolání

Důchodové pojištění - invalidní důchod, starobní důchod, pozůstalostní důchody (sirotčí důchod, vdovský/vdovecký důchod)

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Státní sociální podpora rodin s dětmi - přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení - v České republice a v Německu

Pěstounská péče - odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na zakoupení/opravu motorového vozidla

Pomoc v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

Sociální služby - příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, výhody osob zdravotně postižených/OZP a průkazy osob zdravotně postižených/ZTP