Občanské a rodinné právo

Nájemní právo

Nákup a prodej nemovitostí

Dohoda manželů na péči o nezletilé dítě

Rozvod manželství

Registrované partnerství