Pracovní právo

Důvěryhodný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je základem trvalosti fungování dobrého pracovněprávního vztahu.

Investice do kvality obsahu vnitropodnikových norem může znamenat časové úspory při  vyjednávání pracovních podmínek v každém individuálním případě jednotlivého zaměstnance a z dlouhodobého hlediska přispěje k zajištění profesionálního, stabilního, loajálního a příjemného pracovního kolektivu spoléhajícího na jisté, stálé a kvalitní pracovní podmínky. V tom může být síla a konkurenceschopnost zaměstnavatele.

Zákoník práce v souvislostech s občanským zákoníkem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Odměňování zaměstnanců - minimální mzda v České republice a v Německu

Pracovní doba a doby odpočinku

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Kolektivní vyjednávání - zprostředkování sporu o uzavření kolektivní smlouvy - zprostředkovatel

Odborová organizace 

Politika zaměstnanosti - příspěvky státu v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti